Нисък ключ фотография

Нисък ключ фотография – „Low Key“  или как да заснемете обект на черен фон

Нисък ключ фотография! Начинът за създаване на фотоизображения в нисък ключ предполага наличието на минимум светли /осветени/ участъци в изображението за сметка на преобладаващ черен фон. За това снимането на черен обект на черен фон изисква определени знания за работа с насочена светлина и подходяща предварителна подготовка. Целта е правилно да бъдат експонирани осветените участъци от изображението.

1) Естествено трябва да имате обект за снимане /модел или предмет/, а след това идея за сюжета и композицията на вашата фотография. За фон е желателно да потърсите черни матови тъкани, те отлично поглъщат светлината. Моделът не е задължително да е с тъмни дрехи, защото ще работите с насочена светлина за постигане на тонален контраст между осветените участъци на обекта и неосветения, попаднал в сянка фон. Разликата между тях трябва да бъде няколко стопа експозиция.

2) За начало може да използвате един светлинен източник с насочена светлина /с модификатор с грид или френелова леща/, който да разположите странично от модела под ъгъл 45 градуса. Това ви позволява да направите светлинен акцент само върху отделни участъци от модела. Този акцент ще привлече вниманието на зрителя и тонално ще приглуши значението на несъществените детайли в изображението. А за да не попада светлина върху фона, изтеглете модела на няколко метра пред него.

Нисък ключ фотография 01
С модификатор, с грид или френелова леща, който да разположите странично от модела под ъгъл 45 градуса.

3) А ако, искате чрез светлина да отделите модела от фона, може да използвате втори допълнителен източник за контрова светлина, който скривате насочен напред зад модела. И започвате внимателно да експериментирате с позата на модела.

Нисък-ключ-фотография-02
Mоже да използвате втори допълнителен източник за контрова светлина, който скривате насочен напред зад модела.

Успех! Експериментирайте! Творете!

Автор на публикацията: М. Плачков – сватбена и арт фотография

Фотография: Studio Plovdiv 

Техника и модификатори: Dynaphos

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.