100 правила на съвременния етикет

100 правила на съвременния етикет Какво всъщност е етикет – това са правила на поведение и обноски, чрез които създаваме приятно впечатление. Те включват речева култура, вежливост и умение да се справяме с различни ситуации (на масата, в транспорта, в театъра). Развитието на технологиите поражда нови норми. Мрежовият етикет, например, подсказва, как да се държим в социалните мрежи, да общуваме в месинджърите и по електронната поща, да използваме джаджите на публични места и т.н. И щом ще бъдем джентълмени, трябва да се нагаждаме към времето, в което живеем, независимо дали ни харесва или не. Точно затова в този материал ще преговорим азбуката на съвременния етикет. Да започваме: Правила за учтивост Правило #1 При запознанство се представят първо: мъж на жена, по-младите по възраст и положение – на по-старите, дошлите по-късно – на присъстващите. При това човекът, на който представяте непознатия, се представя първи, а този, който представяте – втори. “Анна, запознай се – това е Константин”. Правило#2 Запознавайки хора е уместно да давате кратка “справка” за тях: “Това е моят приятел Николай, той е хирург”. Така ще покажете в какви отношения сте с всеки от събеседниците и ще предоставите тема за разговор във ваше отсъствие: “Значи вие сте лекар?”. Правило#3 Първи поздравяват: мъжът […]